Open menu

Verzekeringen voor BBW leden


Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzekert u uw financiële risico voor fysieke schade (zowel letselschade als zaakschade), geleden door derden, zoals uw klanten en uw (eventuele) werknemers, waarvoor u aansprakelijk bent.

Zaakschade = schade aan bezittingen
Letselschade = schade aan een persoon, lichamelijk of geestelijk


Voorbeeld 1:
Een klant komt bij u langs om een zaak te bespreken. U biedt hem een kop koffie aan, maar gooit de koffie per ongeluk over de jas van uw klant ( = zaakschade). De schade aan de jas is verzekerd met de AVB.

Voorbeeld 2:
U heeft een kantoor met werknemers in dienst. Doordat er een internetkabel in het kantoor niet netjes weggewerkt is, struikelt één van uw werknemers en breekt daardoor zijn been ( = letselschade). De schade die de werknemer heeft opgelopen is op de AVB gedekt.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de kosten als iemand u financieel aansprakelijk stelt. Hiermee verzekert u het financiële risico van uw bedrijf voor door uw klanten geleden vermogenschade waarvoor u aansprakelijk bent.

Voorbeeld:
Een klant vindt dat u niet goed geacteerd heeft en wil een schadevergoeding. Met deze verzekering dekt u zich in voor deze kosten.

Onze polissen:

  • voldoen aan de wettelijke verplichtingen
  • kennen een brede hoedanigheid, inclusief curator en beschermingsbewind
  • zijn aangepast aan de mogelijkheden van rechtstoevoeging