Open menu

Verzekeringen voor BBW leden


Werknemersschade

De werknemersschadeverzekering dekt schade als gevolg van ongevallen die op een of andere manier werkgerelateerd zijn en verzekert situaties die niet onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt zijn.

De werknemersschadeverzekering biedt de werknemer een zeer uitgebreide ongevallendekking voor werkgerelateerde ongevallen. De werknemersschadeverzekering vult de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de gebruikelijke verzekeringen en voorzieningen aan waar deze geen (volledige) dekking bieden en fungeert daarmee als vangnet. De werknemersschadeverzekering vergoedt (tot de verzekerde bedragen) de geleden schade als gevolg van een ongeval. Het is dan ook geen gewone ongevallenverzekering die vaststaande sommen uitkeert voor lichamelijk letsel (Gliedertaxe).

Voorbeeld:
Een werknemer loopt tijdens werktijd voor u naar de slijter om een fles wijn voor een relatie te halen. Onderweg komt hij lelijk ten val waardoor hij (tijdelijk) niet meer kan werken. Hij heeft minder inkomen en stelt u hiervoor aansprakelijk.